Wat houdt prenatale kinesitherapie in?

Tijdens deze sessies begeleid ik zowel de mama in spé als de partner. Tijdens deze lessen begeleid ik jullie zowel theoretisch als praktisch omtrent volgende topics :

  • bewust zwanger zijn, haptonomie 
  • aanleren aanspannen en ontspannen van bekkenbodem – en buikspieren in verschillende uitgangshoudingen.
  • ademhalingstechnieken voor relaxatie, als ook persademhaling
  • massage bekkenregio (deze massage wordt ook aangeleerd aan de partner)
  • aanleren van verschillende houdingen en bewegingen om weeën op te vangen
  • aanleren van verschillende pershoudingen

Hoeveel prenatale kinesitherapie sessies mag ik doen?

U heeft terugbetaling op 4 pre-natale kinesessies (30 min) tijdens de zwangerschap. 

Wat houdt postnatale kinesitherapie in?

De postnatale kinesessies kunnen van start gaan vanaf 4 weken na de bevalling. In eerste instantie wordt er gewerkt aan het terug leren aanspannen van de bekkenbodemspieren. Vanaf 6 weken mag je starten ook met oefentherapie voor het optrainen van je algemene conditie en kracht van buik, borst – en bilspieren

Hoeveel postnatale kinesitherapie sessies mag ik doen?

Afhankelijk of u reeds prenatale kine heeft gevolgd of niet, heeft u recht op 5 of 9 sessies. 

Baren is de kunst van het loslaten.

 

Share This